onsdag 30. mai 2012

Sareptas krukke

Nå er jeg ferdig med et nytt maleri "Sareptas krukke." Maleriet er 50 x 62 cm.

Dette maleriet har jeg egentlig bare hatt som et prosjekt på siden av de andre maleriene mine, og har holdt på med det en stund inn i mellom. Maleriet har forandret seg mye underveis etter som jeg malte på det.. Først hadde jeg MASSE maling i MANGE omganger og skrapet på det..
Maleriet er inspirert av historien fra Bibelen som står skrevet i 1. Kongebok kap. 17, vers 7- 16:

Elia og enken i Sarepta 
 7 Da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet.  8 Da kom Herrens ord til Elia: 9 «Gå straks av sted til Sarepta, som hører til Sidon, og slå deg ned der! Jeg har befalt en enke som bor der, å sørge for deg.»
   
 10 Straks gikk Elia av sted til Sarepta og kom til byporten. Akkurat da var det en enke der som sanket ved. Han ropte til henne og sa: «Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke!» 11 Da hun gikk for å hente det, ropte han etter henne: «Ta også med et stykke brød til meg!» 12 Hun svarte: «Så sant Herren din Gud lever: Jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø.» 13 Elia sa til henne: «Vær ikke redd! Gå hjem og gjør som du har sagt! Men bak først en liten brødleiv til meg av melet, og kom ut til meg med den! Siden kan du lage til noe for deg og sønnen din. 14 For så sier Herren, Israels Gud: Melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i muggen til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden.» 15 Da gikk hun og gjorde som Elia hadde sagt, og både hun og han og hele hennes hus hadde mat i lang tid. 16 Melkrukken ble ikke tom, og oljen i muggen tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia. 


Denne historien forteller at Gud ALLTID er trofast- selv når vi er troløse! Gud har LOVET å forsørge oss, ALLTID! :) Det er lett å si at man mangler ting i livet, men hvis man ser tilbake i tid har man jo alltid klart seg, man har aldri manglet noe for å overleve! Det er vel heller motsatt; man har som regel hatt mer enn man trenger- selv i de fattigste tider! :) Gud velsigner oss med det vi trenger, dvs Gud gir oss det vi trenger. :) "Krukkene" våre kan "inneholde" forskjellige ting, alt er individuelt. Det kan være penger, mat, hus, klær, jobb, personlighet, kjærlighet til andre, tillit til Gud, fred, tålmodighet, selvbeherskelse, ja, hva som helst egentlig! Hvis man stoler på Gud, selv om man kansje ikke alltid tror på det selv, vil man oppleve at krukkene våre faktisk ALDRI blir tomme. :) Gud er alltid der og Han fyller på krukkene våre med hva vi måtte trenge! :)